Sieci gazowe średniego ciśnienia dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.:

  • Oddział w Poznaniu,
  • Oddział w Olsztynie,
  • Oddział w Gorzowie Wlkp.

Aktualnie projektujemy dla PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu:

- gazociąg średniego ciśnienia w Krzyżu Wielkopolskim.

Dla PSG Sp. z o.o. Oddział w Olsztynie projektujemy:

- sieć gazową w gminie Dywity k. Olsztyna.

Dla PSG Sp. z o.o. Oddział w Gorzowie Wlkp. projektujemy:

- modernizację sieci gazowej z przyłączami na terenie Zielonej Góry