Strona Główna /

Działalność projektowa

W ciągu 17 lat istnienia biura zaprojektowaliśmy prawie 560 km sieci gazowych, zarówno gazociągów przesyłowych wysokiego i średniego ciśnienia, jak i sieci rozdzielczych, a także prawie 5500 przyłączy gazowych.

Nasza oferta w zakresie projektowania inwestycji liniowych obejmuje...

 • Wstępne i szczegółowe wytyczanie tras sieci
 • Studia wykonalności
 • Negocjacje z właścicielami gruntów w celu uzyskania prawa służebności przesyłu
 • Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Opracowania ekofizjograficzne, prognozy wpływu na środowisko, ekspertyzy geologiczne, raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, operaty wodnoprawne i inne niezbędne analizy i opracowania towarzyszące inwestycjom
 • Procedury zmiany przeznaczenia gruntów leśnych pod określone inwestycje
 • Uzgodnienia przebiegu trasy ze stosownymi urzędami
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na przejścia w miejscach kolizyjnych (drogi, tory kolejowe, cieki wodne)
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Nadzór autorski i inwestorski
Działalność projektowa