Strona Główna /

Realizacje

Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia w gminach Gniewino, Krokowa, Puck (powiat wejherowski i pucki)

G.EN. Gaz Energia S.A.
2010

Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 300 w gminach Gorzów Śląski, Praszka i Mokrsko (powiat oleski i wieluński)

EWE energia Sp. z o.o.
2008 - 2011

Studium wykonalności dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia do EC II Bydgoszcz

Wielowariantowe studium wykonalności alternatywnych gazociągów przyłączeniowych Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Pomorzany

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
2011, 2012

Sieć rozdzielcza średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Jędrzychowice (gmina Zgorzelec)

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, Zakład w Zgorzelcu
2014

Gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową I stopnia oraz gazociąg średniego ciśnienia relacji Jaszkowa Dolna - Żelazno - Krosnowice

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, Zakład w Wałbrzychu
2014 - 2016