Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia w gminie Ruja

Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia w gminie Prochowice

Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia w gminie Ścinawa

  • Projekt budowlany 10,4 km gazociągu wysokiego ciśnienia oraz projekt stacji redukcyjno-pomiarowej w gminie Ruja
  • Projekt budowlany 11,7 km gazociągu wysokiego ciśnienia oraz projekty stacji redukcyjno-pomiarowych w gminie Prochowice
  • Projekt budowlany 12,1 km gazociągu wysokiego ciśnienia w gminie Ścinawa
G.EN. Gaz Energia S.A.
2006 - 2008